Algemene Informatie

Bereikbaarheid

Wij adviseren je om te voet of met de fiets te komen naar onze locatie, fietsen kunnen worden gestald worden bij de daar voor aangegeven plekken

Posters

Huisregels

Voor de veiligheid van iedereen die op het terrein aanwezig is, zijn regels vastgesteld. Deze wijken niet af van andere evenementen in Nederland.

Wanneer je naar de dag van de IJssel komt, door aanwezig te zijn op het terrein, ga je akkoord met dit reglement.

Op de dag van de IJssel is de Nederlandse wetgeving van kracht.

Het betreden van het evenemententerrein/deelnemen aan activiteiten is geheel voor eigen risico. De organisatie en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.

Iedere bezoeker dient zich te kunnen legitimeren met een origineel legitimatiebewijs, dit mag zijn een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Kopieën worden niet geaccepteerd.

Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunt u worden gefouilleerd.

Kleding voorzien van discriminerende, racistische en/of aanstootgevende teksten en/of afbeeldingen is verboden.

Het is verboden de volgende zaken het festivalterrein mee op te nemen: etenswaren, glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen en professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur.

Ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie zijn niet geoorloofd. Hierop volgt uitzetting door de beveiligingsdienst en/of een aanhouding met aangifte bij de politie.

Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar.

Het is niet toegestaan om alcoholhoudende drank te kopen voor jongeren onder de 18 jaar of om alcoholhoudende drank aan hen door te geven.

Het ten gelden maken van materiaal/goederen/media/enz., verkregen tijdens ons evenement is niet toegestaan.

Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen is niet toegestaan op het gehele terrein, dus ook niet op de parkeerplaats.

Drugs zijn niet toegestaan. Als er drugsgebruik geconstateerd wordt, kan de persoon in kwestie van het terrein worden verwijderd.

Bij agressie/gewelddadigheid/hinderlijk gedrag wordt de toegang ontzegd.

Lachgas of middelen hiertoe zijn niet toegestaan op het terrein

Overtreders van de huisregels zullen onherroepelijk door de beveiliging van het terrein worden verwijderd;

Bij het niet naleven van onze huisregels wordt u de toegang ontzegd en volgt een lokaalverbod van een of meerdere jaren.

Op de dag van de IJssel kunnen foto’s of opnamen gemaakt worden ten behoeve van reportages, website, promotiedoeleinden e.d. door op de Dag van de IJssel aanwezig te zijn geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken.

Vaarten IJsselsloep

Deelnemen aan een vaart op de IJsselsloep geschiedt onder eigen verantwoordelijkheid en risico. Houd er rekening mee dat de organisatie niet verantwoordelijk is voor eventuele ongevallen, schade of verlies van eigendommen tijdens de vaartocht.

Wij wensen jullie veel plezier op de Dag van de IJssel.